Skovplanter

Skovplanter

Skovplanter er træer og buske, der forekommer naturligt i Holland eller har vokset her så længe, at de betragtes som hjemmehørende. Skovplanter bruges til at anlægge læhegn, skove og vildere hække. Da planterne er hjemmehørende, er de fortrinlige til at fremme biodiversiteten.

Læs videre..
pr. side

Skovplanter

Skovplanter er træer og buske, der forekommer naturligt i Holland eller har vokset her så længe, at de betragtes som hjemmehørende. Skovplanter bruges til at anlægge læhegn, skove og vildere hække. Da planterne er hjemmehørende, er de fortrinlige til at fremme biodiversiteten.

Idet mange skovplanter kan leveres som barrodsplanter, er det ofte bedst at plante dem under vinterhvilen, mellem november og april. Planterne er da i hvile og begynder igen at få blade og at vokse om foråret. Eventuelle blade, som sidder på buskene ved levering vil også tit være visne. En række sorter findes også i potter eller med rodkugle, men bare rødder er stadig den mest økonomiske løsning, især hvis der skal tilplantes et stort område eller en lang hæk.

Skovplanter træer

De hollandske skovplanter omfatter et stort antal sorter, herunder en lang række træer. Et træ danner fra naturens side én stamme og kan blive ret højt. Uden beskæring danner disse sorter en skov eller et læhegn. En række af disse er ved beskæring yderst velegnede til at lave hække med. Dette gælder for eksempel for bøg og avnbøg.

Arter som stilkeg, aske, birk og rød-el bruges til plantning af skove og vindskærme.

Skovplanter buske

Buske er meget velegnede til at skabe noget vildere hække eller til tilplantning af større områder. Buske er buskformede og får naturligt flere stammer. Nogle buske, såsom solbær, kan blive helt op til 5 meter høje.

Andre buskdannende buskarter indbefatter hasselnød, benved, fuglekirsebær, pibeved, slåen, tjørn, naur og vilde rosenarter.

Skovplanter hække

En række af skovplantesorterne er yderst velegnede til at lave hække med. Nogle sorter kan trimmes tæt og danne en meget tæt hæk, mens andre er mere velegnede til at skabe en vild, løs hæk.

Bøg, avnbøg, naur, liguster og tjørn er gode at plante som tætte hække. Disse hække er velegnede til mindre haver eller have med mange rette linjer.

En løsere hæk er god at lave med vilde roser, kornel, slåen, pibeved og solbær. Løsere hække er lidt vildere og meget velegnede til steder, hvor der er meget plads, og hvor det derfor passer ind med et noget løsere, mere naturligt udseende.