Plantning og pasning af færdighække

Færdighække Som navnet siger, er disse hække færdige til brug. Hvis du vælger en af disse, får du en flot, udvokset hæk i haven med det samme. Derfor er selvfølgelig vigtigt at få udplantet hækken godt, så du ikke ender med at have en brun bunke blade eller bare grene stående efter et par år. Du har ikke brug for en professionel til at udplante en færdighæk, det kan du sagtens klare selv. I denne brugervejledning forklarer vi præcist, hvordan du skal gøre. Start først med at få fundet følgende ting frem, eller lån dem af din nabo:

 • Haveredskaber til fjernelse af ukrudt;
 • Afsætningspinde;
 • En rulle snor;
 • En spade;
 • En haveslange eller spand;
 • Vand;
 • Eventuelt sand og havemuld.

Når du har fundet det hele frem, kan du godt tage hænderne op af lommerne:

 • Du starter med at fjerne ukrudt fra en strimmel på mindst 1 meter, med 50 cm. til hver side af den kommende nye færdighæk;
 • Få afgjort hvor du præcist vil have færdighækken stående, og slå en afsætningspind i jorden ved startpunktet, slutpunktet og ved hvert hjørnepunkt, og spænd derefter en snor ud i mellem pindene. På denne måde kan du se, hvor hækken kommer til at stå, og du vil kunne få den udplantet snorlige;
 • Tag fat i spaden og grav en rende. Bredden på renden skal svare til bredden på bakken, som planterne leveres i + mindst 20 cm. Dybden skal svare til højden på plantebakken + mindst 5 cm ekstra. Lad os antage, at færdighækken bliver leveret i en bakke, der er 35 cm bred og 35 cm. høj. I så fald graver du en rende, der er minimum 55 cm. bred og 40 cm. høj;
 • Du kan eventuelt supplere med lidt plantemuld eller sand i renden eller i den udgravede jord. Plantemuld gør jorden mere næringsrig, og sand har en god effekt på positiv effekt på dræningen. Vær opmærksom på: Anvend ikke (kunst)gødning i renden eller ved stammen på færdighækken umiddelbart efter udplantningen. Du risikerer nemlig at svide rødderne;
 • Hvis du placerer hækelementerne tæt på stedet, hvor de skal udplantes, gør du det nemt for dig selv, når de skal løftes fra bakken og ned i renden.
 • Udplantning af en færdighæk?

Du er nu færdig med forberedelserne. Nu skal den nye færdighæk udplantes.

 • Fjern først alt overflødigt emballagemateriale. Du kan fjerne plastbakkerne ved at løfte hækplanterne op af dem. Posen, som rødderne er pakket ind i fjernes fra planterne med en hobbykniv. Plastbakkerne og poserne til rødderne kan afleveres på genbrugsstationen som plastaffald. Papbakken kan du blot lade sidde og lade den komme med færdighækken ned i jorden. Pappet nedbrydes derved på helt naturlig vis;
 • Placer planterne i renden og fyld derefter op med den udgravede jord, eventuelt blandet med plantemuld eller sand. Da du placerer flere hækplanter på samme tid, er det et job, der bedst kan udføres, hvis I er to eller tre personer. Det er også så hyggeligt;
 • Det er vigtigt, at færdighækken plantes i samme dybde som hos planteskolen. Hvordan gør du det? Det er meget simpelt. Du planter hækplanterne i samme dybde, som de står i plantebakkerne. For at få en flot afslutning kan du lægge 1 eller 2 cm. ekstra plantemuld ovenpå.
 • Træd jorden ved siden af færdighækken godt sammen (undgå at stampe for hårdt, da du herved kan beskadige rødderne);
 • Bor du et sted med megen blæst, eller har du valgt nogle høje hækelementer? Så fastgør færdighækken med pæle, snor eller bambuspinde, så hækken vokser pænt opad;
 • Sørg for at vande tilstrækkeligt. Giv ca. 5 liter pr. plante for små planter, der er op til 100 cm. høje, og ca. 10 liter pr. plante for planter, der er over 100 cm høje. Hvis jordbunden er meget fugtig, kan du nøjes med lidt mindre. Det er en god ide, at lave et 10 cm dige omkring hver stamme, hvor du efterfølgende fylde vand i.

Færdighæk bør ikke udplantes i tilfælde af:

 • Hvis det lykkes dig, at grave en rende i frossen jord, er der en risiko for, at rødderne på færdighækken fryser til;
 • Meget kraftig nedbør. I tilfælde af meget vand kan jorden blive så kompakt, at rødderne på hækken ikke er i stand til at vokse ud;
 • Ekstrem tørke. Færdighækken kan i dette tilfælde tørre ud, hvilket resulterer i tørre brune blade og bare pletter;
 • Kraftigt blæsevejr. I tilfælde af kraftig blæst kan den nyplantede færdighæk komme til at vokse skævt op. Rødderne har nemlig endnu ikke rodfæstet sig i jorden. Den kraftige blæst kan også forårsage udtørring.

Pasning af en færdighæk

Alle planter har brug for vand, også din nye færdighæk. Igennem årets varmeste måneder bør du vande hækken en til to gange ugentligt med ca. 15 liter pr. løbende meter hæk, afhængigt af, hvor fugtig jorden er. Hvis jorden fra naturens side er meget fugtig, eller hvis det har regnet kraftigt, behøver du ikke at give planterne helt så meget vand. Vand helst om morgenen eller endnu bedre om aftenen, så fordampningen bliver så lille som mulig.

Det er ikke altid sjovt at luge ukrudt, men det er vigtigt for at have en pæn færdighæk. Det er jo ærgerligt, hvis ukrudtet stjæler al fugt, sollys og næringsstoffer fra din hæk, og du derfor står midt om sommeren med en brun, bar hæk og en masse uønsket grønt. Sørg for at holde haven så ukrudtsfri som muligt. Særligt de lave færdighække kan nemt blive overskygget af højtvoksende ukrudt, og derfor blive kvalt.

Klipning, nogle mennesker går til opgaven med fuld entusiasme, mens andre føler det mere som en pligt. Uanset hvordan du har det med opgaven, er det nødvendigt at klippe en færdighæk regelmæssigt og på rette vis. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bedst klipper de forskellige hækplanter under ofte stillede spørgsmål og på de uddybende beskrivelser af de forskellige sorter hækplanter.

Har du spørgsmål til informationerne i plantevejledningen? Så er du velkommen til at kontakte vores kundeservice!