Generelle betingelser

Generelle betingelser

 1. INFORMATION OM OS

Denne hjemmeside administreres af Garmundo B.V. ("vi") og de varer, du køber, bliver leveret af os. Vi er registreret hos Kamer van Koophandel (den hollandske Erhvervsstyrelse) under nummer 70944555 med vores domicil på Beerseweg 45, Cuijk, Nederlandene. Vores hollandske CVR-nummer er NL858520382B01. 

Du kan kontakte os via e-mail på kundeservice@garmundo.dk, telefonisk på + 31 485319259 eller skrive til os på ovenstående adresse. Garmundo BV er certificeret af Trusted Shops og er forpligtet til at overholde Trusted Shops adfærdskodeks, som du kan finde på www.trustedshops.eu.

 1. DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi anvender dine personlige oplysninger i overensstemmelse med vores erklæring om persondatapolitik, som du kan læse mere om her.

 1. BESTILLING

Du kan afgive en bestilling på varer, der er udbudt til salg på hjemmesiden, ved at følge anvisningerne på skærmen efter at du har klikket på det produkt, du ønsker at købe. Du har mulighed for at kontrollere din bestilling og ændre eventuelle indtastningsfejl, indtil du afgiver din bestilling ved at klikke på knappen "betal". Ved at klikke på "betal" afgiver du din bestilling.

Vi bekræfter modtagelsen af din bestilling ved at sende en automatisk genereret e-mail, hvori vi accepterer din bestilling. Ved afsendelsen af denne e-mail er aftalen indgået. Inden onlinekøbet afsluttes, har du mulighed for at læse vores generelle betingelser på vores hjemmeside. Du skal, som forbruger, acceptere disse generelle betingelser ved at afkrydse det relevante felt. Kontrakten vedrører kun de specifikke varer, der er nævnt i vores bekræftelses-e-mail omkring vores accept af din bestilling. Læs og kontroller venligst indholdet i denne e-mail for at sikre, at alt er korrekt. Såfremt kontrakten indgås elektronisk, vil vi sørge for at træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så den elektroniske dataoverførsel er sikker, og at sikkerheden på hjemmesiden er bedst mulig. Hvis oplysningerne i bekræftelses-e-mailen er fejlagtige, eller hvis du ikke er tilfreds med indholdet af e-mailen, bedes du kontakte os på kundeservice@garmundo.dk. Det kontraktlige sprog er dansk. Når vi accepterer din bestilling, er vi juridisk forpligtigede til at levere varer, der er i overensstemmelse med disse betingelser.

 1. PRISER OG FORSENDELSESOMKOSTNINGER

Oplysningerne på hjemmesiden vedrørende priser kan ændres af os uden forudgående varsel. De priser, der vises på bestillingstidspunktet, er de gældende priser. Der kan naturligvis af og til opstå en fejl, hvor varer kan være forkert prissat. I det tilfælde er vi ikke forpligtet til at levere varerne (baseret på den forkerte pris). Vi vil enten annullere din ordre og refundere beløbet, eller vi vil kontakte dig for at spørge, om du ønsker at afgive bestillingen alligevel (baseret på den korrekte pris). Hvis det ikke er muligt at få kontakt til dig, eller hvis du ikke ønsker at afgive bestillingen alligevel (baseret på den korrekte pris), annullerer vi din bestilling og refunderer beløbet, du allerede har betalt. Hvis den korrekte pris på varerne er lavere end vores angivne pris, kan vi (efter eget skøn) fortsætte behandlingen af din bestilling og opkræve det lavere beløb når vi afsender varerne. Medmindre andet er angivet, er alle priser inklusive moms (hvis relevant) men ekskl. forsendelsesomkostninger. Forsendelsesomkostninger kan ses i indkøbskurven ved at indtaste dit postnummer. Disse bekræftes også via e-mail.

 1. TILGÆNGELIGE VARER OG LEVERING

Oplysningerne på hjemmesiden vedrørende tilgængelige varer kan ændres af os uden forudgående varsel. Vi kan ikke garantere den konstante tilgængelighed af produkterne på hjemmesiden. Alle bestillinger er altid afhængige af, om varerne er tilgængelige. Vi bestræber os på at levere en erstatningsvare og vil hurtigst muligt informere dig om dette i et forståeligt sprog. Omkostningerne ved en eventuel returforsendelse af en erstatningsvare betales af Garmundo. Ukorrekt angivne betalingsoplysninger skal straks meddeles til Garmundo. Vi leverer i Danmark, Sverige, Holland, Tyskland, Østrig og Schweiz. Vi leverer de bestilte varer på den adresse du indtaster, når du afgiver bestillingen på hjemmesiden. Levering vil være baseret på oplysningerne på produktsiderne, efter at din bestilling er accepteret. Vi vil gøre vores bedste for at levere varerne på den aftalte dato, og vi udviser nøje omhu, når vi modtager og udfører bestillingen på produkterne. Ovennævnte gælder også for alle dine personlige oplysninger, som kommer i vores besiddelse, når du afgiver en bestilling. Hvis der ikke er angivet nogen dato, leverer vi varerne inden for 30 dage efter den dag, du bestilte og modtog bekræftelse fra os. Levering finder sted på det sted, som du har oplyst til Garmundo. Du er ansvarlig for at sikre, at leveringsstedet er let tilgængeligt for lastbiler fra kl. 7.30 til kl. 18.00. I tilfælde af uforudsete omstændigheder (f.eks. ugunstige vejrforhold, uforudsigelige forsinkelser på grund af trafikkø, vejarbejder, omdirigeringer eller mekaniske fejl) kan vi muligvis være ude af stand til at levere varerne inden for fristen. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelse eller manglende levering af varerne, hvis forsinkelsen helt eller delvist skyldes sådanne omstændigheder. I tilfælde af at en levering ikke finder sted, aftaler vi en alternativ leveringsdato med dig. Vi er heller ikke ansvarlige for leveringsforsinkelser forårsaget af, at der ikke er nogen tilstede, til at modtage produkterne. Det er dit eget ansvar efterfølgende at kontakte transportvirksomheden / kurerfirmaet angående varer, der ikke kunne leveres, fordi du ikke var tilstede.

 1. BETALING

Betaling for varer skal ske i overensstemmelse med proceduren, der er beskrevet på informationssiden "Forsendelse og Betaling". I tilfælde af at du ikke overholder din betalingsforpligtelse, efter at du er blevet underrettet om den manglende indbetaling, og Garmundo har givet dig en rimelig frist på 14 dage til at opfylde betalingsforpligtelsen, er Garmundo berettiget til at opkræve de udenretlige inddrivelsesomkostninger. Disse inddrivelsesomkostninger udgør maksimalt: 15% af udestående beløb op til € 2.500,-; 10% af de næstfølgende € 2.500,- og 5% af de følgende € 5.000,- med et minimum på € 40,-.

 1. FORTRYDELSESRET

Du har ret til at fortryde indgåelsen af aftalen inden for 14 dage uden at give nogen grund. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en tredjepart udpeget af dig, som ikke er transportøren, tager varen fysisk i besiddelse. For at påberåbe dig fortrydelsesretten skal du give skriftlig besked (f.eks. via brev, fax eller e-mail) til Garmundo B.V., Beerseweg 45, NL-5431LB Cuijk, Nederlandene, eller kundeservice@garmundo.dk, telefon: + 31 485 319 259, om din beslutning om at påberåbe dig fortrydelsesretten. Du kan gøre brug af den vedhæftede fortrydelseserklæring, men du er ikke forpligtet til det. For at overholde tidsfristen for fortrydelsesretten er det tilstrækkeligt, at du afsender din meddelelse om påberåbelsen af fortrydelsesretten, umiddelbart før tidsfristen udløber.

Fortrydelsesrettens konsekvenser

Hvis du påberåber dig fortrydelsesretten, vil du modtage alle indbetalinger du har foretaget indtil det tidspunkt, tilbage fra os omgående uden forsinkelse og i alle tilfælde senest 14 dage efter, at vi er blevet underrettet om din beslutning om at påberåbe dig fortrydelsesretten. Vi betaler dig tilbage med den samme betalingsmetode, som du foretog den oprindelige transaktion med, medmindre du udtrykkeligt har meddelt os andet; under alle omstændigheder vil tilbagebetalingen ske uden omkostninger for dig. Du skal omgående returnere varerne eller aflevere dem til os, dog senest 14 dage efter den dag, hvor du har meddelt os, at du vil gøre brug af fortrydelsesretten. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden perioden på 14 dage er udløbet. Transportomkostningerne ved returforsendelsen betales af dig; vi anslår at omkostningen for varer på paller inden for Danmark anslås til maksimalt € 350 pr. palle. Omkostningerne for forsendelse af varer med postvæsenet er maksimalt € 35. Produkter, der skal returneres, såsom planter i potter eller klumpplanter, skal behandles varsomt i tiden mellem modtagelse og returnering for at undgå værditab. Dette betyder, at emballagen skal fjernes fra produkterne, og at planterne skal vandes for at forhindre beskadigelse og udtørring. Måden planterne skal opbevares på i løbet af opbevaringsperioden på højst 14 dage vil klart blive kommunikeret til dig af os. Værditab der kan tilskrives forkert brug/opbevaring, vil blive opkrævet af dig efterfølgende. Varer, der skal returneres, kan sendes til Garmundo B.V., Beerseweg 45, NL-5431LB Cuijk, Nederlandene. Du er kun ansvarlig for værditab af varerne, der skyldes brug af varerne, der går ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Udelukket fra fortrydelsesretten er et forbrugerkøb, der vedrører levering af:

- produkter fremstillet i henhold til forbrugerens specifikationer, som ikke er præfabrikerede, og som fremstilles på baggrund af et individuelt valg eller en beslutning fra forbrugeren, eller som tydeligvis er beregnet til én bestemt person;
- produkter, der hurtigt fordærves, eller som har en begrænset holdbarhed. For planter, der leveres som barrodsplanter eller som klumpplanter, gælder der derfor ingen fortrydelsesret, da de har en begrænset holdbarhed og ikke kan tåle længere tids ophold i emballagen.
- produkter, der ikke er egnet til returnering af sundhedshensyn eller hygiejne, og hvor forseglingen er brudt efter levering;
- produkter, der er uigenkaldeligt blandet med andre varer efter levering;
- lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvor forseglingen er brudt efter levering;
- aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af en aftale om regelmæssig levering af sådanne publikationer (et abonnement);

Hvis du påberåber dig din fortrydelsesret, bliver alle tillægsaftaler ligeledes annulleret af retsmæssige årsager.

 1. GARANTI

Uden at begrænse din fortrydelsesret jvf. artikel 7 kan du returnere produktet til os, hvis f.eks. produktet ikke er det bestilte produkt, eller hvis det er beskadiget eller defekt. Hvis varer leveres med synlige transportskader, skal du - hvis det er muligt - straks gøre transportøren opmærksom på dette, og herefter kontakte os så hurtigt som muligt. Manglende indgivelse af klage eller kontakt med os påvirker ikke dine juridiske rettigheder og håndhævelsen heraf, her tænkes særligt på din juridiske ret til garanti. Det vil dog være en stor hjælp for os, når vi skal gøre brug af vores rettigheder overfor transportøren eller transportforsikringen. Når vi har bekræftet manglen eller et andet opstået problem, vil vi:

- sørge for tilbagebetaling af det fulde beløb
- sørge for tilbagebetaling af det fulde beløb for beskadigede eller defekte varer, såfremt det er inden for et rimeligt tidsrum efter købet, eller
- du kan vælge at få repareret eller udskiftet varerne på vores regning (inklusive forsendelsesomkostninger), medmindre dette er ikke muligt eller er uforholdsmæssigt dyrt. I dette tilfælde tilbagebetaler vi dig det beløb, der allerede er betalt for disse varer.

Vi giver dig besked om tilbagebetalingen inden for rimelig tid. Vi behandler normalt anmodningen om tilbagebetalingen så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest 30 dage efter at vi har sendt bekræftelses-e-mail om tilbagebetalingen for beskadigede eller defekte produkter. Vi garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne er i overensstemmelse med kontrakten, specifikationerne, der er angivet i tilbuddet (hvor alle angivne størrelser kan have mindre afvigelser på op til 5%), de rimelige krav til duelighed og/eller anvendelighed og de love og regler, der gælder den dag, kontrakten indgås. Efter aftale garanterer vi også for, at produktet er egnet til andet end normal brug. Ved brug af fotos bestræber vi os på at give det bedst mulige billede af produkterne. Arten af produkter betyder, at det, der leveres (med hensyn til farve og/eller tæthed), kan afvige fra det anvendte foto. De mulige nævnte afvigelser giver dig ikke en fordringsret mod os. I tilfælde af at vi, uanset årsag, alligevel skulle være ansvarlige for en skade, vil skadeserstatningen ikke kunne overstige fakturabeløbet (ekskl. moms) og under alle omstændigheder aldrig overstige det beløb, som vores ansvarsforsikring vil udbetale i relevante tilfælde. Vi er aldrig ansvarlige for indirekte skader, der kan opstå på grund af det leverede. 

 1. EJENDOM

Købte produkter forbliver vores ejendom, indtil de er fuldt ud betalt. Når varerne er leveret til dig eller en af dig udpeget tredjepart, bærer du risikoen og er derfor ansvarlig.

 1. ANSVAR

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt i det følgende, gælder de lovbestemte regler om erstatningsansvar. Ovenstående begrænsninger og forkortede frister gælder ikke for erstatningskrav på baggrund af skader forårsaget af os selv, vores juridiske repræsentanter eller agenter:

- som følge af legemsbeskadigelser, dødsfald eller helbred
- i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse og i tilfælde af ond tro
- i tilfælde af overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er væsentlig for en korrekt opfyldelse af aftalen, og hvor opfyldelsen normalt kan stoles på af den anden part (kardinalforpligtelse)
- inden for rammerne af en given garanti, i det omfang det er aftalt.

 1. GENERELT

Hvis en bestemmelse i disse generelle betingelser ikke er gyldig eller ikke tilladt, begrænser dette ikke virkningen af de øvrige bestemmelser. Vi kan til enhver tid ændre de Generelle Betingelser uden forudgående varsel. Se derfor regelmæssigt på vores hjemmeside for at se, hvilke Generelle Betingelser der aktuelt er gældende.

 1. GÆLDENDE LOVGIVNING

For vores betingelser gælder hollandsk lovgivning. Enhver aftale om køb af varer på denne hjemmeside samt eventuelle tvister, der opstår i forbindelse hermed, er ligeledes underlagt hollandsk lovgivning.

 1. ONLINE BILÆGGELSE AF TVISTER

Europa-Kommissionen tilbyder en platform til online bilæggelse af tvister, som du finder her http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Forbrugere har mulighed for at bruge denne platform til bilæggelse af tvister. Garmundo har bekendtgjort sin klageprocedure, der ser således ud:

Klager skal meddeles til os rettidigt, og være beskrevet på en fyldestgørende og klar måde.

Klager behandles normalt inden for 3 dage, dog højst 14 dage, efter klagens modtagelse, og resultatet meddeles herefter kunden. Hvis det, på grund af en længere sagsbehandlingstid, ikke er muligt, vil kunden inden for 14 dage blive givet en indikation af, hvornår klagen forventes løst.

Hvis der ikke kan findes en fælles løsning på klagen inden for 3 måneder, vil klagen overgå til Europa-Kommissionens system til bilæggelse af tvister, som der kan læses mere om her ovenfor.

Hvis det viser sig, at en eller flere af de bestemmelser, der anvendes i disse generelle betingelser, er i strid med gældende love og regler, påvirker dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i disse generelle betingelser. I ovennævnte tilfælde forpligter parterne sig til at blive enige om en erstatningsbestemmelse i stedet for den bortfaldne bestemmelse. Denne skal være skrevet i samme ånd som den bortfaldne bestemmelse.