Sedumstiklinger

Sedumstiklinger

Sedumstiklinger er den billigste måde at beplante et sedumtag på. Når man arbejder med sedumstiklinger, er det vigtigt først at have lagt en drænlag og et jordsubstratlag. Læs videre..

Sedumstiklinger

Sedumstiklinger er den billigste måde at beplante et sedumtag på. Når man arbejder med sedumstiklinger, er det vigtigt først at have lagt en drænlag og et jordsubstratlag. Jordsubstratlaget skal have en tykkelse på ca. 8 cm. Det er primært forbeholdt tålmodige sjæle, at beplante det grønne tag med sedumstiklinger fremfor sedummåtter. Det kan tage op til et år før hele taget er dækket af sedum.

Vedligeholdelse af sedumtag med sedumstiklinger

I princippet adskiller vedligeholdelsen af et sedumtag med sedumstiklinger sig ikke meget fra et tag, der er dækket af sedummåtter, når der er gået et års tid. I det første års tid er der dog en hel del, der skal tages højde for:

- Efter beplantning skal taget holdes fugtigt i længere tid, fordi stiklinger er længere tid om at slå rod. Derfor er det nødvendigt at vande de første 4-5 uger efter anlæggelsen, og derefter også ved dage med tørt vejr.
- Sedumtaget er først helt dækket efter et års tid; derfor skal der fjernes ukrudt oftere inden da.
- Det er fornuftigt at give gødning to gange det første år, så taget hurtigere vokser til.

Opbygning af sedumtag med sedumstiklinger

Efter anlæggelsen består dit tag af følgende dele (fra bund til top, og dermed i monteringsrækkefølge):
- Drænmåtte 11 eller 20 mm
- Jordsubstrat (ca. 80 mm)
- Sedumstiklinger
- Brug ral til kanterne (i en bredde på 15-20 cm) for at give et godt afløb til regnvand.